A A A A A A A
Centrum Pomocy Pacjentom
600 33 99 77
pn-pt od: 8:00 do 16:00
Sklep: 532 085 395
Infolinia: 800 269 636
pn-pt od: 8:00 do 16:00
Zrealizuj zlecenie NFZ

Komu przysługuje refundacja na produkty chłonne

Komu przysługuje refundacja na produkty chłonne

Komu przysługuje refundacja NFZ na produkty chłonne

Choć w zasadach refundacyjnych od stycznia 2023 zachodzą pewne zmiany – głównie w zakresie limitów finansowania – lista osób uprawnionych do korzystania z refundacji NFZ w przypadku zakupu produktów chłonnych na nietrzymanie moczu pozostaje niezmieniona. Poniżej – dla przypomnienia – o tym, kto może skorzystać z dopłat Narodowego Funduszu Zdrowia i nabywać pieluchomajtki z refundacją, chłonną bieliznę, refundowane przez NFZ wkładki urologiczne czy podkłady higieniczne z refundacją NFZ.

Pierwszym i koniecznym warunkiem do uzyskania refundacji ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia jest podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. Drugi warunek dotyczy konkretnych schorzeń. Nie każdy pacjent z inkontynencją może bowiem uzyskać dopłaty na zakup niezbędnych środków higienicznych. Do korzystania z refundacji NFZ uprawniają tylko niektóre choroby – bezpośrednio lub pośrednio związane z występowaniem u danej osoby objawów nietrzymania moczu lub stolca. Pieluchomajtki z refundacją, refundowane przez NFZ wkładki urologiczne, podkłady czy specjalne majtki chłonne „ze zniżką” mogą nabywać osoby wymienione w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, oznaczone w tym dokumencie kodami P100 oraz P101.

Kto ma prawo do refundowanych środków chłonnych na inkontynencję

Refundacja NFZ w zakresie finansowania zaopatrzenia higienicznego dla osób z problemem nietrzymania moczu lub stolca obejmuje niektórych pacjentów onkologicznych oraz osoby z innymi wybranymi chorobami przewlekłymi albo wadami wrodzonymi lub nabytymi urazami.

· Do pieluchomajtek z refundacją (lub innych produktów absorpcyjnych) mają prawo ci, którzy chorują na nowotwory, a choroba przebiega z takimi objawami jak owrzodziałe czy krwawiące guzy krocza lub okolicy krzyżowej, a także przetoki nowotworowe. Refundacja NFZ przysługuje również wszystkim pacjentom nowotworowym, u których symptomy inkontynencji (zarówno nietrzymanie moczu jak i nietrzymanie stolca) występują jako skutek uboczny, powikłanie po podjętej terapii onkologicznej.

· Dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup zaopatrzenia higienicznego należą się również tym osobom, u których występuje inkontynencja moczowa lub kałowa i co najmniej jedna z poniższych okoliczności, z których nietrzymanie moczu lub kału bezpośrednio lub pośrednio wynika:

o głębokie upośledzenie umysłowe,

o zespół otępienny (o różnej etiologii),

o wady wrodzone i choroby bądź trwałe uszkodzenie układu nerwowego,

o anatomiczne wady układu moczowego,

o pourazowe uszkodzenie dróg moczowych,

o uszkodzenie dróg moczowych w wyniku leczenia (błędu w leczeniu),

o pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego,

o uszkodzenie dróg pokarmowych w wyniku leczenia (błędu w leczeniu).

Kto nie ma prawa do refundowanych środków chłonnych na inkontynencję

Nie zawsze niestety nawet nasilone objawy inkontynencji uprawniają do zakupu refundowanych wkładek, pieluchomajtek czy chłonnej bielizny. Dotyczy to między innymi kobiet w ciąży i w połogu, które praktycznie zawsze zmagają się z nietrzymaniem moczu, a także dużej grupy seniorów, u których inkontynencja postępuje z wiekiem, choć nie wynika ona z wyżej wymienianych chorób, i zaopatrzenie higieniczne potrzebne jest w zasadzie non-stop. Takim osobom Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje środków chłonnych.

Jak zaopatrzyć się w produkty chłonne z refundacją NFZ

Pacjent musi najpierw zwrócić się do swojego lekarza z prośbą o wystawienie mu zlecenia na refundowane zaopatrzenie higieniczne dla osób z inkontynencją (to rodzaj „recepty” na pieluchomajtki z refundacją czy refundowane przez NFZ wkłady urologiczne albo inne środki). Zlecenie takie lekarz lub inna osoba uprawniona zgłasza i potwierdza (drogą elektroniczną) w Narodowym Funduszu Zdrowia, a pacjent otrzymuje numer zlecenia (dokładnie tak samo jak dzieje się to przy e-recepcie). Ten numer wraz z numerem PESEL uprawnia do nabycia wybranych produktów z refundacją NFZ. Wystarczy wykonać jeden telefon (tel. 532 085 395) – do dystrybutora produktów chłonnych na nietrzymanie moczu i wskazać upatrzone artykuły lub skorzystać z formularza zamówienia na stronie hartmanndlapacjenta.pl. Od tego momentu w ciągu maksymalnie 48 godzin HARTMANN dostarczy produkty pod wskazany adres. Dostawa jest dyskretna i darmowa.

×